Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đức Thịnh gửi quý khách hàng bảng báo giá kiêm thanh toán với các nội dung sau

STT Hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
1 Công lắp máy 9.000 +12.000BTU Bộ 250.000
2 Công lắp máy 18.000 +24.000BTU Bộ 350.000
3 Công lắp máy 9.000 +12.000BTU đã chạy ống sẵn trong tường Bộ 450.000
4 Công lắp máy 18.000 +24.000BTU đã chạy ống sẵn trong tường Bộ 550.000
5 Phụ phí lắp máy sử dụng thang dây ( sẽ cộng vào công lắp đặt tương ứng bên trên ) Bộ 200.000
6 Ống đồng máy 9.000 +12.000BTU m 170.000
7 Ống đồng máy 18.000 BTU m 190.000
8 Ống đồng máy 24.000BTU m 210.000
9 Bảo ôn đen m 11.000
10 Bảo ôn trắng m 15.000
11 Dây điện m 18.000
12 Ống nước thải m 11.000
13 Chân giá máy 9.000 +12. 000BTU Bộ 100.000
14 Chân giá máy 18.000 +24.000BTU Bộ 150.000
15 Át tô mát cái 100.000
16 Vật tư phụ (ốc vít, băng quấn) Bộ 50.000
17 Công tháo máy Bộ 150.000
18 Bảo dưỡng Bộ 150.000
19 Nạp gas toàn bộ Bộ 450.000
20 Nạp gas bổ sung Bộ 250.000
21 Hút chân không Bộ 100.000
0981818146