Phương Thức Thanh Toán

Thông tin về các phương thức thanh toán (Chi tiết: Điều 34 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP)

01. Thanh toán tiền mặt

Quý khách thanh toán một lần, bằng tiền mặt cho thu ngân của Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ kỹ thuật Đức Thịnh.

02. Chuyển tiền qua ngân hàng

Quý khách thanh toán một lần, qua hình thức chuyển khoản, theo các tài khoản ngân hàng sau:

Ngân hàng: Sacombank.
Phòng giao dịch: Đồng Tâm.
Chi nhánh: Thanh Trì - Hà Nội.
Chủ tài khoản: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đức Thịnh
Số tài khoản: 020006188851

0981818146